• 2310626877
  • Καρόλου Ντηλ 23, 54623 Θεσσαλονίκη